Stil gezwegen

op zoek naar…
neem geen
enkele warmte waar

roep van dood
heeft scheuring
van jaren
ruw doorgesleten

hier ontbreekt
opnieuw
haar zachte hand

nu zichtbare winter
voor eeuwig zal baren

Leave a comment