Zij zijn niet meer

ooit tot stof overgegaan

toch blijven zij

in generaties altijd

innig verweven met

elk nieuw verworvene

ontsprongen uit het leven

waaruit  ook zij ooit zijn

ontstaan

~~~~~~

Leave a comment