De tijd
die
als enige
in ieders leven
parten speelt

dagen voortstuwt
vreugdes met
verdriet
in tijdzones meebeleefd

onzichtbaar geslagen
wonden
tracht te verzachten of
Langzaam geneest …..

maar ook
onverschrokken
stopt …geen seconde
overschrijdt van de tijd
die men toebedeeld krijgt

Leave a comment