Vluchtig is de indruk
van een oogopslag
die men in het voorbijgaan
dagelijks ervaart

Waarnemingen
vanuit ‘n ooghoek bekeken
waaruit langzaam
‘n bewuste indruk ontstaat

Blijk van herkenning
door gedag of ‘n knik
geeft een
vriendschappelijk moment
voor een kort ogenblik

~~~~

Leave a comment