Morgen,
schud ik de dagen
als een wollig kussen
dooreen

waardoor
luchtig zuurstof
alles zal ruimen
zodat er niets
meer versteend

Leave a comment