Als eens……

alle leven op aarde is vervaagd
de historie.. voor niemand meer te lezen.
Van de ontelbare dromen
die ooit zijn nagejaagd

verloren  geraakte woorden,
die tot gedichten versmolten zijn
Achter blijven  waterpoelen
gestort vol miljoenen tranen
nagelaten door…

vreugde verdriet en pijn.

 

   ~~~~~~~~

Leave a comment