ongrijpbare
geheimzinnigheid
onttrokken
aan
ieders zicht

omgeven
met mysterie

‘n tast
in het duister
waarin de waarheid
ergens
verscholen ligt

Leave a comment