zij bleven zo
…dikwijls gesloten
tijdens nieuwe
wegen waarvan nog zoveel
waren te gaan
zij dreigen nu grip
op alle
tijd in …..
vervroegde
herfstglans te verliezen
zodat nieuwe
dromen verloren dragen
nu ‘t
verleden meer en meer
op de voorgrond
is geraakt

~~~~~~

Leave a comment