Uit het niets

gekomen
in de

schaduw
bleef je staan

geen klank of toon
ooit laten horen

zonder maar een
spoor te laten.

ben je ook weer gegaan!

05-03-2009

Leave a comment