Aan uitlopers
van de
uiterwaarden
verscholen tussen
waterplanten met krakend riet
ligt een prachtig
onaangetast gebied

Bomen
verlenen hun deels
warrige ontblote wortels
uit aan vogels,
eenden en de griet

’s ochtends
geheimzinnig verhuld
in wazige vochtige flarden
nevels van de vroege
ochtend dauw

aan het
menselijk oog onttrokken
sluimert hier
voor deze dieren
een weldadig broedgebied!

Leave a comment