een
onrustig
ontzield lichaam
zal dolen

in het
onafgewerkte

waardoor
de ziel
is ontwricht

pas
wanneer alle
binding

met aardse
pijnen
blijkt afgelegd

is deze klaar
voor het
eeuwig licht!

Leave a comment