Zijn de

gelijnde strepen
ingesleten door
’t leven getorst
Beweende
tranen verborgen
valse belofte

getrotseerd

veel is schone
schijn gebleken
gelaat nu enkel
doorleefd
en zichtbaar

moegestreden

~~~~~~

Leave a comment