jonge loot hardvochtig
gescheurd van ‘n grillige stam
die moeizaam in vaste aarde
geworteld bleek,

waarin elke nieuwe levensader
naar de bron ontbrak die oude
scheuring deed helen tot het wortelen en aarden
van een gezonde tak

Scheuring gebleven
binding met aarde ontschoten
elke worteling bleek zwak, de dwaling bleef

‘t fragiele wortelstelsel blijft
zweven in eeuwige schaduw die
tussen hemel en aarde leeft!

 

~~~~~~

Leave a comment