Volgroeid

maar kwetsbaar
in storm en tegenwind
herstelt voorzichtig
in de luwte
waarin slechts
èèn enkele zonnestraal
opnieuw zorgt
voor ’n natuurlijk

evenwicht!

Leave a comment