Verblijft in een mist
op ‘n weg waar geen eind

aan gloort
zwevend als in ‘n luchtruim
waar niet enkel dwalen is

geen vrouw ook geen kind
enkel in lijfelijk ongewis
de lach lieft en

toch zoveel bittere
tranen kust

Leave a comment