Westerbork

Waar stilte ademt
maar de rust niet als zodanig
wordt gevoeld
Hier voltrokken zich de
gruwelijkste menselijke drama’s
die men
denkbeeldig meebeleefd
Lopend over keien
die als lateien zijn gemetseld
gemetseld in menselijk leed
Zo
doorkruist pijn en wanhoop de
schreeuwende stilte
die men onhoorbaar maar
aan den lijve nog zo intens voelt!

Leave a comment