Verweven emotie

Ruim voorzichtig
laatste sporen van het oude
en de overgang
naar een nieuw begin

Terug liggende periode
verpakken we zo dadelijk weer
zorgvuldig tussen
de Kerstversieringen in

Dagen van gezelligheid
met emoties doorweven
vreugde doorkruiste gevoelens
van pijn en gemis

Laatste minuut het glas geheven
met een lach en ‘n weggepinkte traan
Nieuwe hoop gaat gloren
dat we allen een

voorspoedig 2013
tegemoet zullen gaan!!

Leave a comment