Verstomt

in tekort
aan woorden
in een adem
dat slechts toonloze
klanken vormt

 Nu blijkt dat
geen zon
meer je akker zal beschijnen
nieuwe lente-regen
geen blik meer
werpt over het jonge
rijpe graan

de door jou nog zo
weinig verworven
lentes
resten in te weinig tijd
om ooit nog in
volle bloei te mogen
staan

Leave a comment