Archief | september 2016

Noodlot beslist

Avond sluiers
sloten zich als gordijnen
voor een vredige nacht

Vroege ochtend
zou weldra zijn ramen openen
met een nog
onbeschreven blad

Totdat men met schrik
ontwaakt en
bemerkt dat ’t lege blad
reeds is ingevuld

het noodlot
had inmiddels
zijn eigen scenario
bedacht!

~~~~

’t is lang lang gelee

 

dat wij ons

eerste garen sponnen
en och…
het viel niet altijd mee
de soms wat slordig gerolde
draden te ontrafelen

Maar toch na
bijna 50 huwelijksjaren
waar gras
wat minder groen en laaiend
vuur is aangepast

blijven wij tot in de
late herfstdagen
ons nog tevree warmen
aan het
zacht smeulend as

~~~~