Archieven

’t is ‘Gods’ hand

weinig pagina’s zijn
nog onbeschreven
hoofdstukken tot
in
vroege herfst
reeds ingevuld

toch
’t is “Gods hand” die
hier dirigeert
en wij  slechts in stilte
mogen hopen op
zijn eindeloos geduld
~~~~

Verlaat mij niet

op deze
ondoorgrondelijke
paden
waarop
hoogtepunten

van blijdschap
en liefde
maar ook…
met het verdriet
dat menigmaal
‘t hart doorklieft

verlaat mij niet
maar sterk me
in
al het dragen

~~~~