Archieven

Spinsels voeden zich

 

voelen alsof men
gevuld is met losse draden
dat het lichaam zonder
gedachtegang
vanzelf in beweging zet

deze draden
verlengen zich zonder
enige vorm van protest
en verlammen het brein
geijkt aan die van een marionet

~~~~~~

Verborgen tranen

Hoor de woorden
van heimwee,
die jij met zachte
stem bezingt
t lijkt alsof  de waarheid
van deze woorden
nu pas genadeloos
bij je binnen dringt
Zie je schouders schokken,
verborgen bittere tranen
die men niet ziet
Tekenend zijn alleen
je treurige ogen
daarin verschuilen zich
bergen van verdriet.

~~~~~~

06-09-2010
www.droomster.nl

De 2 minuten stilte


we blijven

de slippen van deze
gedragen namen eerbiedigen
als stille getuigen van afschuw
martelingen dood en pijn

nimmer mogen

zij tot stof vergruizen
en geven wij het door
zodat deze wrede herinnering
een blijvend voorbeeld zal zijn

~~~~

Onaantastbaar

 

 

 

Te weinig
in tijd gegeven
dat zoveel
dierbaars achterliet
bloeien nu welig de
gelaten sporen
en blijf jij
onaantastbaar
al dit kostbare overvleugelend
bewaken
in vreugde en verdriet

        ~~~~

Warme deken

Dit voelt

als in een
baken van zachtheid
omwikkeld

mij
troost en
warmte schenkt
in kille uren

wanneer de nacht
zich met
duisternis omgeeft

~~~~

Blijvend gemis

In memoriam 2015

Jolanda 11-06-1969 + 07-12-2003

Geen enkel gebaar
kan het verdriet
vertalen
over hoeveel jij
nog altijd wordt gemist

wij zullen

tot in lengte van jaren
deze nacht
blijvend herinneren
en jou voor altijd dragen
op onze zeeën
van licht

.

~~~~